Regulamin

REGULAMIN IX MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO „Młody Wirtuoz"

1. Organizatorem IX MKP „Młody Wirtuoz” jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury (PFRK)
2. Konkurs stanowi część wydarzenia pod nazwą Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”.
3. Celem Konkursu jest prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów a także spotkanie i wymiana doświadczeń nauczycieli gry na fortepianie.
4. Przesłuchania odbędą się w Sali Koncertowej PSM I i II stopnia im. W. Kossakowej w Sanoku w dniu 05-06.02.2018r. od godz. 9:30.
5. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy XIII MFP "Bieszczady bez granic", a także indywidualnie zgłoszeni pianiści, w podziale na dwie grupy wiekowe oceniane przez trzy komisje.
- I grupa ur. 2007 i pózniej
- II grupa ur. 2005 -2006
6. Program obejmuje dwa dowolnie wybrane utwory lub cykle trwające od 3 do 10 min., wykonywane z pamięci.
7. Jury przyzna tytuł Laureata „Złotego Wirtuoza", „Srebrnego Wirtuoza" lub „Brązowego Wirtuoza" w zależności od uzyskanej punktacji oraz nagrodę specjalna dla Pedagoga- Mistrza z największą ilością laureatów.
8.Planowane są nagrody finansowe dla nauczycieli mających największą liczbę  laureatów konkursu „Młody Wirtuoz”.
9. W pracach Jury wezmą udział uczestnicy VII Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej 2018
10. Zgłoszenia prosimy przysyłać do dnia 31.12.2017r.na adres mailowy poprzez aplikację zgłoszeniową dostępną na stronie: www.konkurs.interpiano.pl.
11. Uczestnicy konkursu wnoszą opłatę w wysokości 150 PLN/950 UAH na konto Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury (PFRK).
Opłaty należy dokonać do 7 dni roboczych od dnia wypełnienia aplikacji zgłoszeniowej na konto Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok z dopiskiem „MW”:
BANK PEKAO SA nr 64 1240 2340 1111 0010 7473 4132

11. Uczestnicy XIII Międzynarodowego Forum Pianistycznego "Bieszczady bez granic", którzy jako pakiet dodatkowy wybrali kurs "Młody wirtuoz" są zwolnieni z opłaty za konkurs. (szczegóły: http://forum.interpiano.pl/pol/regulamin)
12. W dniu 06.02.2018 r. o godz. 15:30 w Sali Koncertowej PSM I i II st. im. W.Kossakowej w Sanoku odbędzie się Koncert Laureatów
IX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Młody Wirtuoz”. Dyplomy i nagrody wręczać będą Laureatom prof.Viera Nosina, prof. Andrzej Tatarski i prof.Jarosław Drzewiecki.
13. W przypadku nieobecności na wręczeniu nagród, przyznane nagrody rzeczowe przepadają.
14. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie:
- po terminie 01.01.2018r. wpłacona kwota wpisowego nie zostaje zwrócona,
- przed terminem 01.01.2018r. uczestnikowi zostaje zwrócona kwota wpisowego po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 30zł.
15. Bliższe informacje na temat konkursu dostępne na stronie www.konkurs.interpiano.pl lub u mgr Oksany Drozdowskiej, tel. + 48 691 363 541.