VI Konkurs

Przewodniczący Jury - prof. Viera Nosina &  prof. Andrzej Tatarski

Członkowie Jury - uczestnicy IV Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej