II Konkurs

Przewodniczący Jury - prof. Andrzej Tatarski