Regulamin

REGULAMIN X MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO „Młody Wirtuoz"

1. Organizatorem X MKP „Młody Wirtuoz” jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury (PFRK)
2. Konkurs stanowi część wydarzenia pod nazwą Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”.
3. Celem Konkursu jest prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów a także spotkanie i wymiana doświadczeń nauczycieli gry na fortepianie.
4. Przesłuchania odbędą się w Sali Koncertowej PSM I i II stopnia im. W. Kossakowej w Sanoku w dniu 04-05.02.2019r. od godz. 8:30.
5. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy XIV MFP "Bieszczady bez granic", a także indywidualnie zgłoszeni pianiści, w podziale na trzy grupy wiekowe oceniane przez trzy komisje.
- I grupa ur. 2006-2007
- II grupa ur. 2008
- III grupa ur. 2009 i pożniej
6. Program obejmuje dwa dowolnie wybrane utwory lub cykle trwające od 3 do 10 min., wykonywane z pamięci.
7. Jury przyzna tytuł Laureata „Złotego Wirtuoza", „Srebrnego Wirtuoza" lub „Brązowego Wirtuoza" w zależności od uzyskanej punktacji oraz nagrode Grand Prix w przypadku maksymalnej ilości punktów.
8.Przyznane zostaną specjalne nagrody finansowe dla pedagogów - "Nauczyciela Wirtuozów 2019" mających największą liczbę  laureatów konkursu „Młody Wirtuoz”.
9. W pracach Jury wezmą udział uczestnicy VIII Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej 2019
10. Zgłoszenia prosimy przysyłać do dnia 31.12.2018 r.na adres mailowy poprzez aplikację zgłoszeniową dostępną na stronie: www.konkurs.interpiano.pl 
11. Uczestnicy konkursu wnoszą opłatę w wysokości 180 PLN/1500 UAH na konto Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury (PFRK).
Opłaty należy dokonać do 7 dni roboczych od dnia wypełnienia aplikacji zgłoszeniowej na konto Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury, 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok z dopiskiem „MW”:
BANK PEKAO SA nr 64 1240 2340 1111 0010 7473 4132

11. Uczestnicy XIV Międzynarodowego Forum Pianistycznego "Bieszczady bez granic", którzy jako pakiet dodatkowy wybrali kurs "Młody Wirtuoz" są zwolnieni z opłaty za konkurs. (szczegóły: http://forum.interpiano.pl/pol/regulamin )
12. W dniu 05.02.2018 r. o godz. 15:00 w Sali Koncertowej PSM I i II st. im. W.Kossakowej w Sanoku odbędzie się Koncert Laureatów
X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Młody Wirtuoz”. Dyplomy i nagrody wręczać będą Laureatom prof.Viera Nosina, prof. Andrzej Tatarski i prof.Jarosław Drzewiecki.
13. W przypadku nieobecności na wręczeniu nagród, przyznane nagrody rzeczowe przepadają.
14. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie:
- po terminie 01.01.2018r. wpłacona kwota wpisowego nie zostaje zwrócona,
- przed terminem 01.01.2018r. uczestnikowi zostaje zwrócona kwota wpisowego po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 30zł.
15. Bliższe informacje na temat konkursu dostępne na stronie www.konkurs.interpiano.pl  lub u mgr Oksany Drozdowskiej, tel. + 48 691 363 541.