Regulamin

REGULAMIN X MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO „Młody Wirtuoz"

 1. Organizatorem X MKP „Młody Wirtuoz” jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury (PFRK).
 2. Konkurs stanowi część wydarzenia pod nazwą Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”.
 3. Celem Konkursu jest prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów a także spotkanie i wymiana doświadczeń nauczycieli gry na fortepianie.
 4. Przesłuchania odbędą się w Sali Koncertowej PSM I i II stopnia im. W. Kossakowej w Sanoku w dniu 04-05.02.2019 r. od godz. 8:30.
 5. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy XIV MFP "Bieszczady bez granic", a także indywidualnie zgłoszeni pianiści, w podziale na trzy grupy wiekowe oceniane przez trzy komisje. 
  I grupa ur. 2006-2007
  II grupa ur. 2008
  III grupa ur. 2009 i później
 6. Program obejmuje dwa dowolnie wybrane utwory lub cykle trwające od 3 do 10 min., wykonywane z pamięci.
 7. Jury przyzna tytuł Laureata „Złotego Wirtuoza", „Srebrnego Wirtuoza" lub „Brązowego Wirtuoza" w zależności od uzyskanej punktacji oraz nagrodę Grand Prix w przypadku maksymalnej ilości punktów.
 8. W ramach konkursu „Młody Wirtoz” zostaną przyznane specjalne nagrody finansowe dla pedagogów - "Nauczyciela Wirtuozów 2019" mających największą liczbę  laureatów konkursu „Młody Wirtuoz”.
 9. W pracach Jury wezmą udział uczestnicy VIII Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej 2019
 10. Zgłoszenia prosimy przysyłać do dnia 31.12.2018 r. poprzez aplikację zgłoszeniową dostępną na stronie: www.konkurs.interpiano.pl 
 11. Uczestnicy konkursu wnoszą opłatę w wysokości 180 PLN/1500 UAH na konto Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury (PFRK).
 12. Opłaty należy dokonać do 7 dni roboczych od dnia wypełnienia aplikacji zgłoszeniowej na konto Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury, 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok z dopiskiem „MW”: 
  Numer konta:
  BANK PEKAO SA nr 64 1240 2340 1111 0010 7473 4132 
 13. Uczestnicy XIV Międzynarodowego Forum Pianistycznego "Bieszczady bez granic", którzy jako pakiet dodatkowy wybrali kurs "Młody Wirtuoz" są zwolnieni z opłaty za konkurs. Szczegóły dostępne na (https://forum.interpiano.pl/pol/4)
 14. W dniu 05.02.2019 r. o godz. 15:00 w Sali Koncertowej PSM I i II st. im. W. Kossakowej w Sanoku odbędzie się Koncert Laureatów X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Młody Wirtuoz”. Tego samego dnia odbędzie się uroczyste rozdanie dyplomów i nagród, które zostaną wręczone Laureatom przez prof.Viera Nosinę, prof. Andrzeja Tatarskiego i prof.Jarosława Drzewieckiego.
 15. W przypadku nieobecności na wręczeniu nagród, przyznane nagrody rzeczowe przepadają.
 16. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie:
  - po terminie 01.01.2019 r. wpłacona kwota wpisowego nie zostaje zwrócona, 
  - przed terminem 01.01.2019 r. uczestnikowi zostaje zwrócona kwota wpisowego po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 30zł.
 17. Bliższe informacje na temat konkursu dostępne na stronie www.konkurs.interpiano.pl  lub u mgr Oksany Drozdowskiej, tel. + 48 691 363 541.