Regulamin

REGULAMIN XI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO „Młody Wirtuoz"

 1. Organizatorem XI MKP „Młody Wirtuoz” jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury (PFRK).
 2. Konkurs stanowi część wydarzenia pod nazwą Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”.
 3. Celem Konkursu jest prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów a także spotkanie i wymiana doświadczeń nauczycieli gry na fortepianie.
 4. Przesłuchania odbędą się w Sali Koncertowej PSM I i II stopnia im. W. Kossakowej w Sanoku w dniu 03.02.2020 r. od godz. 8:30.
 5. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy XV MFP "Bieszczady bez granic", a także indywidualnie zgłoszeni pianiści, w podziale na trzy grupy wiekowe oceniane przez trzy komisje. 
  I grupa ur. 2007-2008
  II grupa ur. 2009
  III grupa ur. 2010 i później
 6. Program obejmuje dwa dowolnie wybrane utwory lub cykle trwające od 3 do 10 min., wykonywane z pamięci.
 7. Jury przyzna tytuł Laureata „Złotego Wirtuoza", „Srebrnego Wirtuoza" lub „Brązowego Wirtuoza" w zależności od uzyskanej punktacji oraz nagrodę Grand Prix w przypadku maksymalnej ilości punktów.
 8. W ramach konkursu „Młody Wirtoz” zostaną przyznane specjalne nagrody finansowe dla pedagogów - "Nauczyciela Wirtuozów 2020" mających największą liczbę  laureatów konkursu „Młody Wirtuoz”.
 9. W pracach Jury wezmą udział uczestnicy IX Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej 2020
 10. Zgłoszenia prosimy przysyłać do dnia 31.12.2019 r. poprzez aplikację zgłoszeniową dostępną na stronie: www.konkurs.interpiano.pl 
 11. Uczestnicy konkursu wnoszą opłatę w wysokości 180 PLN/1500 UAH/40 EUR na konto Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury (PFRK).
 12. Opłaty należy dokonać do 7 dni roboczych od dnia wypełnienia aplikacji zgłoszeniowej na konto Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury, 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok z dopiskiem „MW”: 
  Numer konta:
  BANK PEKAO SA nr 64 1240 2340 1111 0010 7473 4132 
 13. Uczestnicy XV Międzynarodowego Forum Pianistycznego "Bieszczady bez granic", którzy jako pakiet dodatkowy wybrali kurs "Młody Wirtuoz" są zwolnieni z opłaty za konkurs. Szczegóły dostępne na (https://forum.interpiano.pl/pol/4)
 14. W dniu 04.02.2020 r. o godz. 15:00 w Sali Koncertowej PSM I i II st. im. W. Kossakowej w Sanoku odbędzie się Koncert Laureatów XI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Młody Wirtuoz”. Tego samego dnia odbędzie się uroczyste rozdanie dyplomów i nagród, które zostaną wręczone Laureatom przez prof.Viera Nosinę, prof. Andrzeja Tatarskiego i prof.Jarosława Drzewieckiego.
 15. W przypadku nieobecności na wręczeniu nagród, przyznane nagrody rzeczowe przepadają.
 16. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie:
  - po terminie 01.01.2020 r. wpłacona kwota wpisowego nie zostaje zwrócona, 
  - przed terminem 01.01.2020 r. uczestnikowi zostaje zwrócona kwota wpisowego po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% wartości wpisowego.
 17. Bliższe informacje na temat konkursu dostępne na stronie www.konkurs.interpiano.pl  lub u mgr Oksany Drozdowskiej, tel. + 48 691 363 541.