Regulamin

REGULAMIN

XI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego

„Młody Wirtuoz”

 

Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury
z dnia 29.06.2019r.

 

Zgodnie z § 7 pkt. 1 statutu Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury realizuje swoje cele poprzez Organizację Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” w Sanoku.

 

§ 1

WPROWADZENIE

 1. Organizatorem XI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Młody Wirtuoz” (XI MKP „Młody Wirtuoz”), który odbędzie się w 03-04.02.2020r. w Sanoku jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury.
 2. Celem Konkursu jest prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów, a także spotkanie
  i wymiana doświadczeń nauczycieli gry na fortepianie.

§ 2

UCZESTNICTWO

 1. XI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Młody Wirtuoz” jest adresowany
  do   uczestników XV MFP "Bieszczady bez granic", a także indywidualnie zgłoszonych pianistów, w podziale na trzy grupy wiekowe, oceniane przez trzy komisje:

a)    I grupa – uczestnicy urodzeni w latach 2007-2008,

b)    II grupa – uczestnicy urodzeni w roku 2009,

c)     III grupa – uczestnicy urodzeni w latach 2010 i później.

 1. Przesłuchania odbędą się w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. W. Kossakowej w Sanoku, w dniu 03.02.2020r. od godz. 8:30,
 2. Program obejmuje dwa dowolnie wybrane utwory lub cykle trwające od 3 do 10 min., wykonywane z pamięci,
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 31.12.2019 r. drogą internetową wypełnionej aplikacji zgłoszeniowej dostępnej na stronie: https://konkurs.interpiano.pl/pol/aplikacja/aplikacja_zgloszeniowa_konkurs oraz uiszczenie wpisowego.
 1. W dniu 04.02.2020r. o godz. 15:00 w Sali Koncertowej PSM I i II st. im. W. Kossakowej
  w Sanoku odbędzie się Koncert Laureatów Grand Prix X edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Młody Wirtuoz” oraz koncert laureatów XI edycji konkursu. Tego samego dnia odbędzie się uroczyste rozdanie dyplomów i nagród, które zostaną wręczone Laureatom przez prof. Viera Nosinę, prof. Andrzeja Tatarskiego i prof. Jarosława Drzewieckiego.
 2. Jury przyzna tytuł Laureata „Złotego Wirtuoza", „Srebrnego Wirtuoza" lub „Brązowego Wirtuoza" w zależności od uzyskanej punktacji oraz nagrodę Grand Prix w przypadku maksymalnej ilości punktów.
 3. W przypadku nieobecności na wręczeniu nagród, przyznane nagrody rzeczowe przepadają.
 4. W pracach Jury wezmą udział uczestnicy IX Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej 2020.
 5. W ramach XI MKP „Młody Wirtuoz” zostaną przyznane specjalne nagrody finansowe
  dla pedagogów - "Nauczyciela Wirtuozów 2020", mających największą liczbę  laureatów konkursu  XI MKP „Młody Wirtuoz”.

§ 3

ODPŁATNOŚCI

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłata wpisowego w wysokości:

180zł/ 50 EUR/ 1500 UAH, dokonanego na konto:

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury
ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok

PEKAO SA nr 64 1240 2340 1111 0010 7473 4132

z dopiskiem „MW".

 1. Opłaty należy dokonać w terminie 7 dni roboczych od dnia wypełnienia aplikacji zgłoszeniowej.
 2. Uczestnicy XV Międzynarodowego Forum Pianistycznego "Bieszczady bez granic",
  którzy jako pakiet dodatkowy wybrali kurs "Młody Wirtuoz" są zwolnieni z opłaty za konkurs. Szczegóły dostępne pod adresem: https://forum.interpiano.pl/pol/4.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie:

a) po terminie 01.01.2020 r. wpłacona kwota wpisowego nie zostaje zwrócona, 

b) przed terminem 01.01.2020 r. uczestnikowi zostaje zwrócona kwota wpisowego po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% wartości wpisowego.

§ 4

PODSUMOWANIE

 1. Zmiany w regulaminie XI MKP „Młody Wirtuoz” wprowadza Zarząd Fundacji.
 2. Regulamin XI MKP „Młody Wirtuoz” wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest ważny do odwołania.