O projekcie

XI MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY „MŁODY WIRTUOZ"

Termin i miejsce: 03-04.02.2020 r., PSM I i II st. im. W. Kossakowej w Sanoku

Organizator: Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Młody Wirtuoz" stanowi część projektu Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”. Celem Konkursu jest prezentacja osiągnięć artystycznych i motywacja do dalszego rozwoju uczniów. Wartością konkursu będzie wyjątkowe Jury, składające się z grona pedagogicznego, skupione przy IX Mistrzowskiej Szkole Pedagogiki Fortepianowej pod przewodnictwem prof. Viery Nosiny i prof. Andrzeja Tatarskiego. Dzięki takiej organizacji, przesłuchania cechować będzie atmosfera nie tylko profesjonalizmu, ale i życzliwości. Najlepszym wykonawcom Jury przyzna tytuł laureata „Złotego Wirtuoza", „Srebrnego Wirtuoza" lub „Brązowego Wirtuoza”.

PROGRAM:

1. Przesłuchania konkursowe

Program obejmuje dwa dowolnie wybrane utwory trwające od 3 do 10 min., wykonywane z pamięci.

Przesłuchania odbędą się w Auli i Sali Koncertowej PSM I i II stopnia  im. W. Kossakowej w Sanoku 
w dniu 03.02.2020 r. od godz. 8:30.

Konkurs podzielony będzie na trzy grupy wiekowe.

2. Koncert Laureatów

W dniu 04.02.2020 r. o godz. 15:00 odbędzie się Koncert Laureatów XI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Młody Wirtuoz” w Sali Koncertowej PSM I i II stopnia im. W. Kossakowej w Sanoku.

Nagrody i dyplomy Laureaci otrzymają z rąk prof. Viery Nosiny, prof. Andrzeja Tatarskiego i prof. Jarosława Drzewieckiego.

Jurorzy konkursu:

Przewodniczący Jury – prof. Andrzej Tatarski

Członkowie Jury – uczestnicy IX Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej 2020

Zgłoszenia udziału dokonuje się poprzez wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej na stronie internetowej i dokonanie wpłaty 180 zł w terminie 7 dni od zgłoszenia.