XIII Konkurs

prof. Ludmiła Zakopets (Ukraina) – Przewodnicząca Jury grupy I i II

prof. Andrzej Tatarski (Polska) – Przewodniczący Jury grupy III

Jekaterina Drzewiecka (Polska) – Przewodnicząca Jury grupy amatorów