Międzynarodowy Konkurs "Młody Wirtuoz"

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Młody Wirtuoz" stanowi część projektu: Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” i jest skierowany do młodych pianistów. Celem Konkursu jest prezentacja osiągnięć artystycznych i motywacja do dalszego rozwoju. Wartością konkursu będzie wyjątkowe Jury, skupione przy IX Mistrzowskiej Szkole Pedagogiki Fortepianowej pod przewodnictwem prof. Andrzeja Tatarskiego. Dzięki takiej organizacji, przesłuchania cechować będzie atmosfera nie tylko profesjonalizmu, ale i życzliwości. Najlepszym wykonawcom Jury przyzna tytuł laureata „Złotego Wirtuoza", „Srebrnego Wirtuoza" lub „Brązowego Wirtuoza”.