VIII Miedzynarodowy Konkurs Pianistyczny Młody Wirtuoz

VIII Miedzynarodowy Konkurs Pianistyczny Młody Wirtuoz

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny "Młody Wirtuoz" jest to część projektu Międzynarodowego Forum Pianistycznego "Bieszczady bez granic" i jest skierowany do młodych pianistów. Konkurs odbędzie się 6 lutego 2017r o godzinie 9.00, koncert laureatów i wręczenie nagród 7 luty 2017 o godzinie 15.00. Celem Konkursu jest prezentacja osiągnieć artystycznych i motywacja do dalszego rozwoju. Wartością konkursu będzie wyjątkowe Jury, skupione przy VI Mistrzowskiej Szkole Pedagogiki Fortepianowej pod przewodnictwem prof. Andrzeja Tatarskiego. Dzięki takiej organizacji, przesłuchania cechować będzie nie tylko atmosfera profesjonalizmu, ale i życzliwość. Najlepszym wykonawcom Jury przyzna tytuł laureata "Złotego Wirtuoza", "Srebrnego Wirtuoza" lub "Brązowego Wirtuoza". Organizatorem jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury, celem konkursu jest prezentacja osiągnięć artystycznych i motywacja do dalszego rozwoju. Program obejmuje dwa dowolnie wybrane utwory lub cykle trwające od 3 do 10min.,  wykonywane z pamięci. Konkurs skierowany jest do pianistów urodzonych w roku 2004 lub później. Konkurs odbywa się co roku w sali koncertowej PSM  I i II stopnia im. W Kossakowej w Sanoku.